سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دریا

صفحه خانگی پارسی یار درباره

زندگی

 زندگی چیست؟؟؟؟ به نظر من زندگی چیز پوچی هستش چون یه روزی دنیا میایم و یه روزی هم از دنیا میریم حالا اگه برای کسی داره زندگی میکنه اون زندگی مجلل باشه وای چه حالی میکنه یعنی به ادمای زیر ست خودشون توجه نمیکنن ولی اگه اون کسی که داره زندگی میکنه با بدبختی بخواهد زندگی بکنه و حتی یه لقمه نون شب هم نداشته باشه و کسی هم به اونها توجه نکنه وای به حال این جور ادما چه حالی خواهند داشت به نظر من باید این جور ادما برن و بمیرن چه فایده داره که بخواهند عمرشونو تلف بکن که چی بخواهند شکم خودشون سیر بکنن چه فایده داره باید برن بمیرن

زندگی پوچ..............................................................................................................

خدایا چرا بعضی از ادمایی رو که زندگی کردنشون معلوم نیست و مفهومی نداره اونها رو افریدی و حالا هم که افریدی زودتر جونشونو نمیگیری که راحت بشن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟